دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22094

تفکرى نو، گفتمانى نو ٣۴ – پیام بیت العدل اعظم

133

پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان جهان، به مناسبت دویستمین سالگرد تولّد حضرت بهاءالله: “در هر سرزمینى، نفوسى که مجذوب پیام حضرت بهاءالله شده اند و به بینش آن حضرت، متعهّد میباشند، به نحوى سیستماتیک مى آموزند که چگونه تعالیم مبارکش را به مرحلۀ عمل درآورند.”