دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22092

تفکرى نو، گفتمانى نو ٣٢ – پیام بیت العدل اعظم

192

پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان جهان، به مناسبت دویستمین سالگرد تولّد حضرت بهاءالله : “گفتار را با این حقیقت والا شروع میکنیم که اهل عالم همیشه مشمول نظر پروردگار هستند.”