دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

یقینِ یافته ق۳

27

اشکان برنامه‌های جشنش را حول این محور تنظیم می‌کند که بین یک فرد بهائی و دوستان غیربهائی‌اش چه احساس مشترکی می‌تواند نسبت به حضرت بهاءالله وجود داشته باشد و هر کدام برای بهبود حال جهان با الهام از تعالیم او، چه سهمی می‌تواند به عهده بگیرد. بخشی از برنامه را نیز به ایران، موطن بهاءالله اختصاص می‌دهد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=21711