دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=21711

یقینِ یافته ق۳

119

اشکان برنامه‌های جشنش را حول این محور تنظیم می‌کند که بین یک فرد بهائی و دوستان غیربهائی‌اش چه احساس مشترکی می‌تواند نسبت به حضرت بهاءالله وجود داشته باشد و هر کدام برای بهبود حال جهان با الهام از تعالیم او، چه سهمی می‌تواند به عهده بگیرد. بخشی از برنامه را نیز به ایران، موطن بهاءالله اختصاص می‌دهد.