دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=21089

یقینِ یافته ق۲

118

صبح روز بعد، اشکان در خانه‌ کوچکش، به راه‌های عملی‌کردن تصمیمش فکر و بر اساس آن، شروع به برنامه‌ریزی می‌کند. درونش از احساس‌های گوناگون و گاه متضاد سرشار است. امّا برای غلبه بر احساس‌های منفی به سراغ پیام‌های بیت‌العدل‌اعظم میرود تا از آن‌ها برای تهیّه‌ برنامه‌ جشن الهام بگیرد.