دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=21043

تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٢٩ – پیام بیت العدل اعظم ١

160

ترجمه اى از پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان مصر: “نتایج منفى بى عدالتى ناشى از اعمال ناپسند افراد، گروهها و یا حکومتها در همۀ شئون زندگى از خانه گرفته تا محلّ کار و یا صحنۀ اجتماع، در سراسر جهان به چشم میخورد.”