دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=21042

تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٢٨ – بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم

138

بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم، دفتر جامعه جهانى بهائى در سازمان ملل متّحد : “قبل از هر چیز، اعتقاد راسخ خود را بیان نمودیم که وقت آن فرا رسیده که رهبرى مذهبى با کمال صداقت و بدون طفره روى، مقتضیّات این حقیقت را بپذیرد که خداوند یکى است و دین نیز در ونتاراى تمام جلوه هاى متنوّع فرهنگى و تعبییرات بشرى، یکى است.”