دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=21027

تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٢٢ – بیانیّه بیت العدل اعظم ق ٨

164

ترجمۀ بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم: “پیروان ادیان، باید با مسایل اساسیّه اى که علّت این منازعات گشته، رو به رو گردند و جوابى صریح براى آن بیابند و ببینند که این اختلافات را هم از لحاظ عملى و هم نظرى، از چه راهى میتوان مرتفع ساخت.”