دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=21026

تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٢١ – بیانیّه بیت العدل اعظم ق ٧

85

ترجمۀ بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم: “از جمله آن که نژادپرستى که یکى از مهلکترین و ریشه دارترین مفاسد و شرور است، سدّ محکمى در راه صلح به شمار مى آید و حیثیّت و اصالت انسان را زیر پا میگذارد و به هیچ بهانه و عنوانى نمیتوان موجّهش دانست.”