دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=21025

تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٢٠ – بیانیّه بیت العدل اعظم ق ۶

123

ترجمۀ بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم: “اختلال عظیم کنونى را که در امور بشرى روى داده، نمیتوان از طریق رفع اختلافات و منازعات معیّن و مخصوص بین ممالک از میان برداشت، بلکه یک شالودۀ صحیح و موثّق بین المللى باید یافت تا چارۀ کار گردد.”