دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=21024

تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ١٩ – بیانیّه بیت العدل اعظم ق ۵

103

ترجمۀ بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم: “پس این مرض را علاجى کلّلى و فورى باید یافت و درمان این درد در رتبۀ اوّل، مربوط به طرز فکر جهانیان است.”