دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20968

بانوی سرزمین من (۳) – زنان و سواد

194

چرا در کشور ما ایران، بی سوادی در میان زنان شایعتر از مردان است؟