دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20914

کافه گپ: طاهره / بهاءالله ق۱

61

واقعه‌ بدشت، نقش طاهره در این گردهمایی و … در این قسمت از کافه گپ.