لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20848

این روزها به یاد تو – به یاد یاران و همبندانشان

95

با سروده‌ای از مهوش ثابت، یادی میکنیم از همه زندانیان بیگناه