لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20506

آموزه‌های نو – ف ۲ ق۲

145

مرور مقالۀ «آیا موسیقی می‎تواند دنیا را تغییر بدهد» و مقالۀ «پنج روش برای تربیت کودکانی مهربان و دلسوز»، نوشتۀ دیوید لَنگ‌نِس.