لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20493

روزهای بی نشان (۳) – لالائی

177

در مورد مادری است که پس از سال‌ها دارای فرزند میشود و بخاطر بازداشتش در چند ماهگی کودکش دچار عذاب وجدان است که این عذاب وجدان با دیدن خوابی در زندان از بین میرود.