لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20445

چند ثانیه با شما (۱) – تنوّع در مدارس

218

به نظر شما تنوّع در مدارس می تونه دلیل بر تبعیض بین دانش آموزان باشه؟