لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20444

موج مثبت (۱) – آهنگی به نام “قادر بر همه چیز”

210

به مناسبت دویستمین سالگرد تولّد حضرت بهاءالله، بنیانگذار آیین بهائی خواننده پاپ ناتانائیل ویلمز آهنگی به نام “قادر بر همه چیز” رو اجرا کرده.