لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20382

تهران من – ف۱ ق۵: وسط جنگ

140

من وسط یه جنگ به دنیا آمدم، وسط یک جنگ واقعی. جنگی که قرار بود بعد از ۸ سال تمام شود اما هنوز برای شهرم تمام نشده. جنگی که هنوز زنده است. جنگی که هر روز خودش را نشان می‌دهد و تهدید می‌کند که دوباره آوارش را بر سرمان خراب می‌کند.