لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20344

دزد در شب (۲۶)

180

معنى دین و دیندارى، در آثار حضرت بهاءالله