لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20334

دزد در شب (۲۱)

129

هشدار حضرت مسیح، به مؤمنها مبنى بر این که از انبیاى دروغین، بپرهیزند تا مبادا به وسیله آنها گمراه شوند.