لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20324

دزد در شب (۱۷)

151

بشارتهایى که در مورد حضرت عبدالبهاء، فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله، توسّط انبیاى بنى اسراییل، بیان شده است.