لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20323

دزد در شب (۱۶)

179

اشاره هایى که در آثار آیین اسلام، به اراضى مقدّسه، به خصوص شهر عکّا شده است