لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20313

دزد در شب (۱۳)

206

بشارتها و اشاره هاى انبیای بنی اسراییل به محلهاى اقامت حضرت بهاءالله، پس از اظهار امر (بعثت) ایشان