لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20312

دزد در شب (۱۴)

246

پیشگویی‌هاى انبیاى بنى اسراییل، در بارۀ مدّت زمانى که جلال خداوند، بر روى زمین، به تعلیم بندگان، خواهد پرداخت.