با تارا (۲۲) – مرور خاطرات

47

خداحافظی همیشه سخته ولی‌ یادآوری خاطرات خوب ما رو به یه سلام دوباره دلگرم میکنه

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20263