لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20263

با تارا (۲۲) – مرور خاطرات

153

خداحافظی همیشه سخته ولی‌ یادآوری خاطرات خوب ما رو به یه سلام دوباره دلگرم میکنه