پرتره (۲۱) – دکتر محمّد ملکی

47

محمد ملکی فعال حقوق بشر، نویسنده و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب ایران

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20262