لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20220

گنجینه (۱۸) – رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی

143

شرط‌ بندی، قمار، شرب خمر و… در این قسمت از گنجینه. آیا این‌ها در آئین بهائی مجاز هستند؟