لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20203

میقات سوّم – ق۳

204

خانم جان کمی بهتر است. اما صنم بیگم بی تاب و بی قرار از یادآوری خاطرات زندگی اش. هردو از میهمانشان که حالا می دانیم طاهره است سخن می گویند و سخنانش را مرور می کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.