لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20195

مروری بر تعالیم بهائی (۴) – نگاه آیین بهائی به جنگ و محبّت

141

در این برنامه‌ نظرگاه آیین بهائی به جنگ و نقطه‌ مقابل آن یعنی صلح معرفی می‌شود.