لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20167

آغاز نو – ف۱ مبارزه با بی‌خانمانی

162

چند دوست دبیرستانی تصمیم ‌می‌گیرند به سهم خود کمکی به حل معضل بی‌خانمانی در جامعه‌شان بکنند. برای این کار، با کمک چند دوست دیگر، بسته‌های سلامت و بهداشت برای بی‌خانمان‌ها آماده و بین آنها پخش می‌کنند.