لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20165

شاه ملک جان

268

ترانه شاه ملک جان. شعر از نوش. آهنگسازی و اجرا سنبل طائفی.