لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20145

گنجینه (۱۷) – رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی

145

این هفته نیز در گنجینه موضوع عفّت و عصمت در آئین بهائی مورد بررسی قرار می‌گیرد: با گنجینه همراه شوید.