لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20138

سخنرانی – کامیابی ها و ناکامی های تجدّد در ایران ق۳

374

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “کامیابی ها و ناکامی های تجدّد در ایران” که در بیستمین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی و در شهر لندن-انگلستان توسّط دکترعرفان ثابتی ارائه گردید.