لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20130

کافه گپ – ق۲

98

مفهوم قیامت و رجعت چهارده معصوم در آیین بهائی و ارتباط آن با طاهره در این قسمت از کافه گپ.