رگ جهان – خردگرایی در رسالهٔ مدنیه

79

از دکتر موژان مؤمن پرسیدیم که حضرت عبدالبها نگارنده رسالهٔ مدنیه دراین اثر خود چه دیدگاهی‌ در خصوص خردگرایی وتاثیرات آن مطرح میکنند؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک نمایید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20122