لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20122

رگ جهان – خردگرایی در رسالهٔ مدنیه

302

از دکتر موژان مؤمن پرسیدیم که حضرت عبدالبها نگارنده رسالهٔ مدنیه دراین اثر خود چه دیدگاهی‌ در خصوص خردگرایی وتاثیرات آن مطرح میکنند؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک نمایید.