لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20089

نقطه سر خط – سفر

155

دو یادداشت با حال و هوای مسافرت، به مناسبت فرا رسیدن فصل اوج گرفتن سفرهای تابستانی…