لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20073

درگه دوست ۲ – گزیده اشعار ق۱

223

گزیده‌ای از اشعار چند تن از شعرای قرن اوّل بهائی…