لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20062

این روزها – فیلم های هالیوود و نکته های آموزنده

103

به مناسبت تولّد تام هنکس هنر پیشه محبوب عالم سینما.