لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20021

فصل مشترک – ف٢- نوجوان و حس مسئولیت پذیرى

133

چطور میتوان نوجوان را با حس مسئولیت پذیرى آشنا کرد؟ تجربه هایده و سینا ثابت در رابطه با پسر نوجوانشان کامران نمونه اى از این تلاش است.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.