لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20001

ما دوتا (۱۹) – بیان معانی آثار الهیّه

136

تهمینه : برداشت ما از دین و فهمی که ازش داریم اگه مطابق علم و عقل نباشه، اوهام و خرافاته. درسته؟
آرش: بله دیگه. البته من نمی گم…