لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19994

گنجینه (۱۵) – رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی

175

نظر آئین بهائی درباره‌ فرزندخواندگی چیست؟ این، موضوع این قسمت از برنامه‌ گنجینه است.