لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19993

درگه دوست ۲ – روح الله ورقا

150

پس از دو هفته که به جناب ورقا پرداختیم، این هفته زندگی پسرش، روح ­الله را در پنج نما مرور خواهیم کرد و یک منظومه­ مثنوی از سروده­ هایش را نیز خواهیم شنید.