لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19950

یک دقیقه سلامتى – سلامتى مسرى

127

متوجه شدید که وقتى به دیدن شخصى بیمار میرید حالش یک کم بهتر میشه؟


 این برنامه را در یوتیوب تماشا کنید.