لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19905

یکصد و نود – خشونت

198

آیا تعلیم و تربیتی‌ مبتنی‌ بر خشونت میتواند نتایج مثبتی به ارمغان آورد؟