لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19862

ما دوتا (۱۸) – ضیافت

100

تهمینه : یعنی هدف از برگزاری ضیافت دوستی و محبّت و حمد و ثنای خداوند هست، کم کردن دلبستگی به دنیا و انقطاع هست، پرداختن به کارهای خیر و اموری که نفع همه در اونه هست، خوندن آیات الهی و دعا و مناجات هم هست.