نقطه سر خط – کودکی که نمی‌دانست آرزو چیست ق۱

40

این هفته، بخش اوّل یادداشتی را خواهید شنید که به میرخان می‌پردازد؛ کودکی که نمی‌دانست آرزو چیست! در بخش اوّل این یادداشت، ماجرای آشنایی نگارنده را با این کودک و پی بردنش به یک فاجعه‌ انسانی که بیخ گوش‌مان جریان دارد را درخواهیم یافت.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19860