لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19855

رگ جهان – نگاهی‌ به دیگر آثارحضرت عبدالبهاء

122

ازدکترمعین افنانی پرسیدیم که شخصیت حضرت عبدالبهاء به عنوان نگارنده رسالهٔ مدنیه وهمچنین دیگرآثارایشان ازمنظرتاریخی‌چه جایگاهی‌ دارند؟