لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19849

محله ما – ق۷ و آخر

222

در قسمت اوّل از برنامۀ امروز «محلّۀ ما»، جوانی درباره قابلیّت‌هایی از نوجوانان صحبت می‌کند که از طریق برنامه‌های تواندهی روحانی نوجوانان رشد و پرورش پیدا کرده است.
در قسمت دوّم، دو جوان درباره نیروهای مثبت و منفی ای که در اطراف ما بر زندگی روزانه شان تأثیر می‎گذارد صحبت میکنند.
در قسمت سوّم، از تجربه ی دورین می شنویم. او که به تازگی از توگو به کانادا مهاجرت کرده، از تأثیر کلاس های کودکان روی بچه هایش صحبت می کند.