لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19843

درگه دوست ۲ – ورقا یزدی ق۲

174

بخش دوّم و پایانی سرگذشت جناب میرزا علی‌محمّد ورقا و سه غزل دیگر از سروده‌های او در درگه دوست این هفته.