لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19828

تاریخ به روایت مورخ (۲۸) – نگارش کتاب تاریخ نبیل

240

ماندانا: یعنی کتاب شما در اصل خیلی مفصل تره؟
نبیل: بله. آن کتاب تا پایان حیات حضرت بهاء الله را در برمی گیرد و ترجمه و تلخیص شده است
ماندانا : مگه شما این کتاب رو به چه زبونی نوشته بودید؟